Coreldraw kısayolları

Hizalama Komutları
Kısayol Tuşu
Açıklama

Align Bottom
B
Seçili nesneleri alttan hizalar

Align Center to Page
P
Seçili nesneleri sayfayı baz alarak ortalar

Align Horizontal Center
E
Seçili nesneleri merkezlerinden yatayda hizalar

Align Left
L
Seçili nesneleri sol yanlarını baz alarak hizalar

Align Right
R
Seçili nesneleri sağ yanlarını baz alarak hizalar

Align Top
T
Seçili nesneleri üst kısımlarını baz alarak hizalar

Align Vertical Center
C
Seçili nesneleri merkezlerinden dikeyde hizalar

Dağıtma Komutları
Kısayol Tuşu
Açıklama

Distribute Bottom
Shift+B
Seçili nesneleri alt kenarlarını baz alarak dağıtır

Distribute Centers Horizontally
Shift+E
Seçili nesneleri yatay merkezlerini baz alarak dağıtır

Distribute Centers Vertically
Shift+C
Seçili nesneleri düşey merkezlerini baz alarak dağıtır

Distribute Left
Shift+L
Seçili nesneleri sol kenarlarını baz alarak dağıtır

Distribute Right
Shift+R
Seçili nesneleri sağ kenarlarını baz alarak dağıtır

Distribute Spacing Horizontally
Shift+P
Seçili nesneleri aralarında bulunan yatayda boşluğu baz alarak dağıtır

Distribute Spacing Vertically
Shift+A
Seçili nesneleri aralarında bulunan düşeyde boşluğu baz alarak dağıtır

Distribute Top
Shift+T
Seçili nesneleri üst kenarlarını baz alarak dağıtır

Belge Görüntüsü
Kısayol Tuşu
Açıklama

Full Screen Preview
F9
Tam ekran görüntüleme sağlar

Refresh Window
CTRL+W
Çizim penceresinde – tabiri caizse- kıymıkları temizler,taze görüntü sağlar

Toggle Display
SHIFT+F9
En son kullanılan iki görüntü seçeneği arasında geçişi sağlar

Show Non-Printing Characters
CTRL+SHIFT+C
Basılamayacak karakterleri gösterir

Docker Pencereleri
Kısayol Tuşu
Açıklama

Contour
Ctrl+F9
Contour Docker penceresini açar

Envelope
Ctrl+F7
Envelope Docker penceresini açar

Graphic and Text Styles
Ctrl+F5
Graphic and Text Docker penceresini açar

Lens
Alt+F3
Lens Docker penceresini açar

Linear Dimensions
Alt+F2
Linear Dimensions Docker penceresini açar

Object Properties
Alt+Enter
Object Properties Docker penceresini açar

Position
Alt+F7
Transformetion Docker penceresinin Position sayfasını açar

Rotate
Alt+F8
Transformetion Docker penceresinin Rotate sayfasını açar

Scale and Mirror
Alt+F9
Transformetion Docker penceresinin Scale and Mirror sayfasını açar

Size
Alt+F10
Transformetion Docker penceresinin Size sayfasını açar

Symbols and Special Characters
Alt+F11
Symbols and Special Characters Docker penceresini açar

View Manager
Alt+F2
View Manager Docker penceresini açar

Pano ve Nesne Düzenleme
Kısayol Tuşu
Açıklama

Copy
Ctrl+C
Seçimi kopyalar ve panoya yerleştirir

Copy
Ctrl+Insert
Seçimi kopyalar ve panoya yerleştirir

Cut
Ctrl+X
Seçimi keser ve panoya yerleştirir

Cut
Shift+Delete
Seçimi keser ve panoya yerleştirir

Delete
Delete
Seçili nesneyi ya da nesneleri siler

Duplicate
Ctrl+D
Seçili nesnenin/nesnelerin kopyasını oluşturur ve bu kopyayı/kopyaları belirli bir öteleme mesafesinde yerleştirir

Paste
Ctrl+V
Pano içeriğini çizime yapıştırır

Paste
Shift+lnsert
Pano içeriğini çizime yapıştırır

Redo
Ctrl+Shift+Z
Son Undo islemini geri alır

Repeat
Ctrl+R
Son işlemi tekrarlar

Undo
Ctrl+Z
Son islemi geri alır

Undo
Alt+Backspace
Son islemi geri alır

Dosya Komutlari
Kısayol Tuşu
Açıklama

Export
Ctrl+E
Metin ya da nesneleri baska bir formata ihraç eder

Import
Ctrl+I
Metin ya da nesneleri ithal eder

New Document
Ctrl+N
Yeni bir çizim belgesi oluşturur

Open
Ctrl+O
Mevcut bir çizim belgesini açar

Print
Ctrl+P
Etkin çizim belgesini basar

Save
Ctrl+S
Etkin çizim belgesini kaydeder

Dolgu
Kısayol Tuşu
Açıklama

Open Fountain Fill
F11
Nesnelere Fountain dolguları uygular

Open Uniform Fill
Shift+F11
Nesnelere Uniform renk dolguları uygular

Text Aracı ile Bulmak ve Değiştirmek
Kısayol Tuşu
Açıklama

Find Text
Alt+F3
Find iletişim kutusunu açar

Format Text
Ctrl+T
Format Text iletişim kutusunu açar

Font Komutları
Kısayol Tuşu
Açıklama

Bold
Ctrl+B
Metnin karakterlerini kalınlaştırır

Font List
Ctrl+Shift+F
Kullanılabilir/etkin durumdaki tüm fontların bir listesini gösterir

Font Weights
Ctrl+Shift+W
Kullanılabilir/etkin durumdaki tüm font ağırlıklarının bir listesini gösterir

Italic
Ctrl+I
Metni italik yapar

Smail Caps
Ctrl+Shift+K
Metindeki tüm karakterleri küçük boyutta büyük harflere dönüştürür

Underline
Ctrl+U
Metnin altini çizer

Decrease Font Size
Ctrl+2 (nümerik klavye)
Fontu küçülterek bir önceki puntoya getirir

Font Size
Ctrl+Shift+P
Kullanılabilir/etkin durumdaki tüm font büyüklüklerinin bir listesini gösterir

HTML Font Size
Ctrl+Shift+H
Kullanılabilir/etkin durumdaki tüm HTML font büyüklüklerinin bir listesini gösterir

Increase Font Size
Ctrl+B (nümerik klavye)
Fontu büyüterek bir sonraki puntoya getirir

Next Font Combo Size
Ctrl+6 (nümerik klavye)
Fontu büyüterek Font Büyüklüğü listesindeki bir sonraki aya ra getirir

Previous Font Combo Size
Ctrl+4 (nümerik klavye)
Fontu küçülterek Font Büyüklüğü listesindeki bir önceki ayara getirir

Change Case
Shift+F3
Seçili metnin büyük/küçük harf yazılımını değiştirir

Izgara, Kilavuz ve Yapışma
Kısayol Tuşu
Açıklama

Snap To Grid
Ctrl+Y
Nesneleri ızgaraya yapıştırır (geçiş tuşu)

Nesne Gruplamak, Birleştirmek
Kısayol Tuşu
Açıklama

Break Apart
Ctrl+K
Seçili nesneyi ayırır (parçalar)

Combine
Ctrl+L
Seçili nesneleri birleştirir

Convert Outline To Object
Ctrl+Shift+Q
Dış hattı bir nesneye dönüştürür

Convert To Curves
Ctrl+Q
Seçili nesneyi bir eğriye dönüştürür. Böylece nesne üzerinde yapılacak işlemlerde daha fazla esneklik sağlanır

Group
Ctrl+G
Seçili nesneleri gruplar

Ungroup
Ctrl+U
Seçili nesneleri ya da nesne grubunu çözer

Yardım
Kısayol Tuşu
Açıklama

Help
Shift+F1
Yardım menüsünü ekrana getirir

Nesneleri İtelemek
Kısayol Tuşu
Açıklama

Nudge Down
Aşağı Ok Tuşu
Nesneyi aşağı doğru iteler

Nudge Left
Sol Ok Tuşu
Nesneyi sola doğru iteler

Nudge Right
Sağ Ok Tuşu
Nesneyi sağa doğru iteler

Nudge Up
Yukarı Ok Tuşu
Nesneyi yukarı doğru iteler

Super Nudge Down
Shift+Aşağı Ok Tuşu
Nesneyi Super Nudge değeri kadar aşağı doğru iteler

Super Nudge Left
Shift+Sol Ok Tuşu
Nesneyi Super Nudge değeri kadar sola doğru iteler

Super Nudge Right
Shift+Sağ Ok Tuşu
Nesneyi Super Nudge değeri kadar sağa doğru iteler

Super Nudge Up
Shift+Yukarı Ok Tuşu
Nesneyi Super Nudge değeri kadar yukarı doğru iteler

Micro Nudge Down
Ctrl+Aşağı Ok Tuşu
Nesneyi Micro Nudge değeri kadar aşağı doğru iteler

Micro Nudge Left
Ctrl+Sol Ok Tuşu
Nesneyi Micro Nudge değeri kadar sola doğru iteler

Micro Nudge Right
Ctrl+Sağ Ok Tuşu
Nesneyi Micro Nudge değeri kadar sağa doğru iteler

Micro Nudge Up
Ctrl+Yukarı Ok Tuşu
Nesneyi Micro Nudge değeri kadar yukarı doğru iteler

Seçenekler
Kısayol Tuşu
Açıklama

Workspace Options
Ctrl+J
Options iletişim kutusunun Workspace sayfasını açar

Nesneleri Sıralamak
Kısayol Tuşu
Açıklama

Back One
Ctrl + Page Down
Seçili nesneyi/nesneleri nesne sıralamasında bir arkaya yerleştirir

Forward One
Ctrl + Page Up
Seçili nesneyi/nesneleri nesne sıralamasında bir öne yerleştirir

To Back
Shift+Page Down
Seçili nesneyi/nesneleri en arkaya yerleştirir

To Front
Shift+Page Up
Seçili nesneyi/nesneleri en öne yerleştirir

Nesnelerin Dış Hattı
Kısayol Tuşu
Açıklama

Outline Color
Shift+F12
Outline Color iletişim kutusunu açar

Outline Pen
F12
Outline Pen iletişim kutusunu açar

Belgede Dolaşmak
Kısayol Tuşu
Açıklama

Next Page
Page Down
Bir sonraki sayfaya gider

Previous Page
Page Up
Bir önceki sayfaya gider

Tümünü Seçmek
Kısayol Tuşu
Açıklama

Select All Objects
Ctrl+A
Tüm resmi seçer

Stiller
Kısayol Tuşu
Açıklama

Graphic and Text Styles
Ctrl+F5
Graphic and Text Docker penceresini açar

Text Aracı ile Metin Formatlamak
Kısayol Tuşu
Açıklama

Bullet Text
Ctrl+M
Metin nesnesi için madde imleri ekler/siler (geçiş tuşu)

Center Justify
Ctrl+E
Metni ortalar

Convert Text State
Ctrl+F8
Artistic Texti Paragraph Texte ya da Paragraph Texti Artistic Texte dönüştürür

Apply Drop Cap
Ctrl+Shift+D
Metin nesnesi için bir Drop Cap (Büyük İlk Harf) ekler/siler (geçis tuşu)

Edit Text
Ctrl+Shift+ T
Edit Text iletişim kutusunu açar

Force Justify
Ctrl+H
En son satır da dahil olmak üzere metnin sağa ve sola hizalanmasını sağlar

Format Text
Ctrl+T
Format Text iletişim kutusunu açar

Full Justify
Ctrl+J
Metnin sağa ve sola hizalı olmasını sağlar

Horizontal Text
Ctrl+, (virgül)
Metnin yönünü yatay olarak değiştirir

Left Justification
Ctrl+L
Metni sola hizalar

No Justification
Ctrl+N
Metni hizasız hale getirir

Right Justification
Ctrl+R
Metni sağa hizalar.

Vertical Text
Ctrl+. (nokta)
Metnin yönünü düşey olarak değiştirir (geçiş tuşu)

Text Aracı ile Metin Düzenlemek
Kısayol Tuşu
Açıklama

Delete Character To Right
Delete
İmlecin sağındaki karakteri siler

Delete Word To Right
Ctrl+Delete
İmlecin sağındaki kelimeyi siler

Move Cursor Down 1 Frame
Page Down
İmleci bir çerçeve aşağı taşır

Move Cursor Down 1 Line
Aşaği ok tuşu
İmleci bir satır aşağı taşır

Move Cursor Down 1 Paragraph
Ctrl+Aşağı ok
İmleci bir paragraf aşağı taşır

Move Cursor Left 1 Character
Sola ok
İmleci bir karakter sola taşır

Move Cursor Left 1 Word
Ctrl+Sola ok
İmleci bir kelime sola taşır

Move Cursor Right 1 Character
Sağa ok
İmleci bir karakter sağa taşır

Move Cursor Right 1 Word
Ctrl+Sağa ok
İmleci bir kelime sağa taşır

Move Cursor Up 1 Frame
Page Up
İmleci bir çerçeve yukarı taşır

Move Cursor Up 1 Line
Yukarı ok
İmleci bir satır yukarı taşır

Move Cursor To Start Of Frame
Ctrl+Home
İmleci çerçevenin başına taşır

Move Cursor To Start of Line
Home
İmleci satırın başına taşır

Move Cursor To Start of Text
Ctrl+Page Up
İmleci metnin başına taşır

Move Cursor To End Of Frame
Ctrl+Page Down
İmleci çerçevenin sonuna taşır

Move Cursor To End Of Line
End
İmleci satırın sonuna taşır

Move Cursor To End Of Text
Ctrl+Page Down
İmleci metnin sonuna taşır

Select All Text
Ctrl+A
Paragraf çerçevesi ya da Artistic Text nesnesindeki bütün metni seçer

Select Character to Left
Shift+Sola ok
İmlecin solundaki karakteri seçer

Select Character to Right
Shift+Sağa ok
İmlecin sağındaki karakteri seçer

Select Down 1 Frame
Shift+Page Down
Metnin aşağı doğru bir çerçevesini seçer

Select Down 1 Line
Shift+Aşağı ok
Metnin aşağı doğru bir satırını seçer

Select Down 1 Paragraph
Ctrl+Shift+aşağı ok
Metnin aşağı doğru bir paragrafını seçer

Select Up 1 Frame
Shift+Page Up
Metnin yukarı doğru bir çerçevesini seçer

Select Up 1 Line
Shift+Yukarı ok
Metnin yukarı doğru bir satırını seçer

Select Up 1 Paragraph
Ctrl+Shift+Yukarı ok
Metnin yukarı doğru bir paragrafını seçer

Select Word To Left
Ctrl+Shift+Sola ok
İmlecin solundaki kelimeyi seçer

Select Word To Right
Ctrl+Shift+Sağa ok
İmlecin sağındaki kelimeyi seçer

Select To Start Of Frame
Ctrl+Shift+Home
Metni çerçevenin başına kadar seçer

Select To Start Of Line
Shift+Home
Metni satırın başına kadar seçer

Select To Start Of Text
Ctrl+Shift+Page Up
Metni metnin başına kadar seçer

Select To End Of Frame
Ctrl+Shift+End
Metni çerçevenin sonuna kadar seçer

Select To End Of Line
Shift+End
Metni satırın sonuna kadar seçer

Select To End Of Text
Ctrl+Shift+Page Down
Metni metnin sonuna kadar seçer

Metin Yerleştirmek
Kısayol Tuşu
Açıklama

Align To Baseline
Alt+F12
Metni taban çizgisine hizalar

Metin Araçları
Kısayol Tuşu
Açıklama

Change Case
Shift+F3
Seçili metnin büyük/küçük harf yazılımını değiştirir

Show Non Printing Characters
Ctrl+Shift+C
Basılmayan karakterleri gösterir

Spell Check
Ctrl+F12
Seçili metnin yazımını kontrol eden Spell Checker’i açar

Araç Kutusunda Araçların Seçimi
Kısayol Tuşu
Açıklama

Artistic Media Aracı
I
Eğriler çizer, ve araçla yapılan darbelere Preset,Brush, Spray, Calligraphic, ya da Pressure Sensitive efektleri uygular

Ellipse Aracı
F7
Elips ve çemberler çizer. Çift tıklayarak Options iletişim kutusunun Toolbox sayfasını açabilirsiniz

Eraser Aracı
X
Grafiğin bir bölümünü siler ya da bir nesneyi iki kapalı yola ayırır

Freehand Aracı
F5
Son kullanılan Curve (Eğri) aracını seçer

Graph Paper Aracı
D
Bir grup dikdörtgen çizer.Çift tiklayarak Options
iletişim kutusunun Toolbox sayfasını açabilirsiniz.

Hand Aracı
H
Aracı tıklayıp sürükleyerek çizimin üzerinde pan
yapabilirsiniz

lnteractive Fill Aracı
G
Nesneye/nesnelere dolgu uygular.Nesne/nesneler
üzerinde aracı tiklayip sürükleyerek fountain dolgusu uygulayabilirsiniz

Mesh Fill
M
Nesneyi bir Mesh Fill nesnesine dönüştürür

Polygon Aracı
Y
Simetrik poligonlar çizer. Çift tıklayarak Options iletişim kutusunun Toolbox sayfasını açabilirsiniz

Rectangle Aracı
F6
Dikdörtgenler çizer.Çift tıklayarak bir sayfa çerçevesi oluşturabilirsiniz.

Shape Aracı
F10
Nesnenin düğümlerini düzenler.Çift tıklayarak seçili nesnenin üzerindeki bütün düğümleri seçebilirsiniz.

Spiral Aracı
A
Spiraller çizer.Çift tıklayarak Options iletisim kutusunun Toolbox sayfasını açabilirsiniz.

Text Aracı
F8
Metin ekler. ArtisticText eklemek için sayfayı tıklayın.Paragraph Text eklemek için tıklayıp sürükleyin

Pick Aracı Durumu
Boşluk Tuşu
Geçerli araç ve Pick aracı arasında geçiş yapar

Visual Basic
Kısayol Tuşu
Açıklama

Open VBA Editor
Alt+F11
Visual Basic for Applications Editor’ü çalıştırır

Çalisma Alanı
Kısayol Tuşu
Açıklama

Display Property Bar
Ctrl+Return
Property Bar’ı seçer ve geçiş yapılabilecek ilk görünür öğeyi vurgular

Zoom ve Pan
Kısayol Tuşu
Açıklama

Navigator
N
Belgedeki tüm nesneler arasında dolaşmanızı sağlayan Navigator penceresini açar

Hand Aracı
H
Aracı tıklayıp sürükleyerek çizim üzerinde pan yapabilirsiniz

Pan Down
Alt+Aşağı Ok
Çizimde aşağı doğru pan yapar

Pan Left
Alt+Sol Ok
Çizimde sola doğru pan yapar

Pan Right
Alt+Sağ Ok
Çizimde sağa doğru pan yapar

Pan Up
Alt+Üst Ok
Çizimde yukarı doğru pan yapar

View Manager
Ctrl+F2
View Manager Docker penceresini açar

Zoom One Shot
F2
Bir Zoom işlemi gerçekleştirir ve sonra da önceki araca geri döner

Zoom Out
F3
Görüntüyü küçültür

Zoom To All Objects
F4
Çizimdeki bütün nesnelerin görüntüsünü büyütür

Zoom To Page
Shift+F4
Basılabilir tüm sayfayı görüntüler

Zoom To Selection
Shift+F2
Sadece seçili nesnelerin görüntüsünü büyütür

Reklamlar

6 responses to “Coreldraw kısayolları

  1. ctrl+d kullandıpımda resmi sağ üstte doğru kopyalıyor alta doğru nası yaparım yardımcı olur musunuz?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s